Kamratrespons

Utgångspunkter för kamratrespons
-Tänk positivt och var konstruktiv.
-Var ärlig, men lyhörd och försiktig.
-Försök att vara så konkret som möjligt, motivera och ge exempel.
-Glöm inte att huvudsyftet är att skribenten ska känna sig inspirerad och utveckla sin text vidare.

Grundmodell för textrespons
-Berätta hur du uppfattar texten (syftet, temat, poängen).
-Lyft fram det du uppfattar som textens starka och positiva sidor. Tala om vilka textpartier, meningar, uttryck eller enskilda ord som du särskilt uppskattar.
-Peka på sådant du inte riktigt förstår och som du skulle vilja ha mer utvecklat. Formulera gärna frågor som fäster skribentens uppmärksamhet på svaga punkter i texten.
-Ge gärna förslag på alternativa rubriker (kopplat till det du uppfattar som textens huvudsyfte och huvudtanke).

När du får synpunkter på din text
-Kom ihåg att den text som du skrivit inte är den färdiga produkten, utan bara ett utkast som ska bearbetas. Poängen med kamratrespons är att du ska få hjälp med att bearbeta texten.
Läs och begrunda. Se kamratresponsen som ett unikt tillfälle att få reda på hur din text uppfattas.
-Undvik att försvara din text. Om du tycker att de synpunkter du får är irrelevanta och värdelösa så kan du trösta dig med att det är du som bestämmer hur texten slutligen ska se ut.
-Tänk på att din text ska fungera utan att du måste förklara hur du tänk eller hur man ska uppfatta det du har skrivit. -Bearbeta istället texten så att den fungerar utan kompletterande muntliga förklaringar.
-Fråga gärna kamraterna om råd. ”Förstår ni det jag skrivit här? Hur uppfattar ni det här partiet? Vad får ni för känsla av inledningen? Hur ska jag göra för att få det här avsnittet lite fylligare?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar